Corona-maatregelen

Vanaf 11 mei mag de praktijk weer open, zij het onder strikte voorwaarden. Deze nieuwe ‘spelregels’ staan hieronder. Lees ze alsjeblief even door vóór het maken van een afspraak. Dat voorkomt dat we bij de deur alsnog moeten besluiten niet te behandelen.

Allereerst de gezondheid: bij twijfel daarover, bij hoest, benauwdheid, koorts of algemeen onwel bevinden moeten we de afspraak echt uitstellen. Dat geldt zowel voor mij, als voor jullie. Wees alsjeblieft verstandig! Bel bij twijfel even om te overleggen. Ook al je jezelf rekent tot de kwetsbare groep, wil ik je vragen de afspraak nog even uit te stellen.

Hieronder zijn de aanpassingen waar ik me voorlopig aan ga houden:

– we schudden geen handen

– we houden tijdens het gesprek zoveel mogelijk 1,5 meter afstand aan

– ik wil jullie vragen zelf twee handdoeken mee te nemen: één om op te liggen en één om je mee te kunnen afdekken. Voor het gezicht heb ik wegwerpdoekjes.

– ik zal jullie bij de deur nogmaals vragen naar je gezondheid

– ik zal jullie vragen vooraf je handen te wassen en te desinfecteren

– zelf was en desinfecteer ik mijn handen vóór en na elke behandeling

– schoenen en jas blijven achter in de wachtkamer

– ik heb de tijd tussen twee afspraken nodig om de praktijk schoon te maken. Dat betekent dat we straks uiterlijk na een uur weer afscheid nemen (geldt niet voor sportmassages van 60 minuten, daar zit meer uitloop in).

– ik wil je vragen niet te vroeg te komen, vanwege de tijd die ik nodig heb om schoon te maken tussen de behandelingen door.

– ik zal niet met een mondkapje werken, omdat het nut hiervan onvoldoende bewezen is en Rutte heeft aangegeven dat het – bij gezonde mensen – prima zonder kan. Uiteraard ben je vrij zelf wel een mondkapje te dragen.

– ik behandel alleen als mijn eigen gezondheid dat toelaat