Corona-maatregelen

Corona vraag een een paar aanpassingen in de werkwijze. Deze nieuwe ‘spelregels’ staan hieronder. Lees ze alsjeblief even door vóór het maken van een afspraak. Dat voorkomt dat we bij de deur alsnog moeten besluiten niet te behandelen.

Allereerst de gezondheid: bij twijfel daarover, bij verschijnselen als verkoudheid, keelpijn, hoest, benauwdheid, koorts of algemeen onwel bevinden moeten we de afspraak uitstellen. Dat geldt zowel voor mij, als voor jullie. Wees alsjeblieft verstandig! Bel bij twijfel even om te overleggen. Ook als je jezelf rekent tot de kwetsbare groep, wil ik je vragen de afspraak goed te overwegen.

Hieronder zijn de aanpassingen waar ik me houd:

– we schudden geen handen

– we houden tijdens het gesprek zoveel mogelijk 1,5 meter afstand aan

– ik wil jullie vragen zelf twee handdoeken mee te nemen: één om op te liggen en één om je mee te kunnen afdekken. Voor het gezicht gebruik ik kleine handdoekjes, die na elke behandeling worden gewassen.

– ik zal jullie bij de deur nogmaals vragen naar je gezondheid

– ik zal jullie vragen vóór de behandeling je handen te wassen of te desinfecteren

– zelf was ik mijn handen vóór en na elke behandeling

– tussen twee afspraken maak ik de praktijk schoon en reinig ik de contactpunten met een desinfecteermiddel.

– ik wil je vragen niet te vroeg te komen, vanwege de tijd die ik nodig heb om schoon te maken tussen de behandelingen door.

– ik draag tijdens de behandeling een mondkapje, als ik de afstand niet kan garanderen.

– ik behandel alleen als mijn eigen gezondheid dat toelaat